Disclaimer, privacy- en cookiebeleid

Goudmerk, gevestigd aan St.Annastraat 17, 4811 XK Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://goudmerk.com/

St.Annastraat 17, 4811 XK Breda

Telefoon 076-7370231

Persoonsgegevens die wij verwerken

Goudmerk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vanaf het moment dat je bij ons in de winkel, via e-mail, of telefonisch een offerte aanvraagt of een bestelling plaatst.

– Voor- en/of achternaam. Een van beiden is voor ons voldoende, je kiest zelf of je in onze communicatie met je voornaam, je achternaam, of beiden wordt aangesproken.

– Telefoonnummer en/of e-mailadres. Een van beiden is in principe voldoende, je kiest zelf hoe wij contact met je op mogen nemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goudmerk.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Goudmerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij nemen alleen contact met je op over een lopende bestelling of offerte-aanvraag.

Geautomatiseerde besluitvorming

Goudmerk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Goudmerk) tussen zit. Goudmerk maakt hiervoor dan ook geen gebruik van computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Goudmerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

-Personalia: We bewaren je voornaam en/of achternaam alleen in ons klantenbestand als je bij ons een maatwerk bestelling plaatst. Onze producten hebben een lange levensduur en wij onderhouden langdurige relaties met onze klanten. Om ook in de toekomst de juiste service te kunnen verlenen op het product dat je door ons hebt laten maken bewaren wij gegevens van jouw bestelling zoals bijvoorbeeld jouw ringmaat en de technische specificaties van het sieraad. Deze gegevens worden in ons klantenbestand gekoppeld aan jouw voor en/of achternaam en de maand en jaar waarin je deze bestelling hebt geplaatst. Wij bewaren deze gegevens onbeperkt. Deze gegevens worden niet gedeeld of overgedragen aan derden, en worden bij eventuele bedrijfsbeëindiging of bedrijfsoverdracht vernietigd.

-Contactgegevens: We bewaren jouw contactgegevens zo lang dat nodig is voor het maken of leveren van jouw bestelling of offerte. Na levering van ons product worden geen contactgegevens door ons opgeslagen. Emailcorrespondentie wordt maximaal 4 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Goudmerk verstrekt geen gegevens van klanten aan derden, alleen als dit nodig mocht zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Goudmerk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Goudmerk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@goudmerk.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Goudmerk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Goudmerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@goudmerk.com.

Copyright

Niets uit de tekst, beeldmateriaal of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goudmerk worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze.

Disclaimer

Goudmerk stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van o.a. menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen waardoor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie niet gegarandeerd kan worden. Onze prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de goudkoers en diamantkoers. Bovendien zijn onze prijzen gebaseerd op ringen tot ringmaat 20, bij een grotere ringmaat is het afhankelijk van het type ring of dit invloed heeft op de prijs. We maken graag vrijblijvend een prijsopgave voor je.

Goudmerk is gerechtigd de inhoud van de gebruiksvoorwaarden voor deze website te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende (dd 03/07/2018).